Ceny slovenských domén klesnú, symbolicky

slovensko

Podľa návrhu slovenského registrátora SK-NIC klesnú ceny registrovaných .sk domén od septembra 2016. Zmena v cenovej politike však nebude nijak dramatická. Tato zmena sa dotkne predovšetkým veľkých hráčov na poli registrovania domén na Slovensku. Významnejší rozdiel bude totiž patrný až od počtu 10 000 registrovaných .sk domén.

Logo SK NIC

SK-NIC už dlhodobo účtuje rôzne ceny pri registrovaní domén, podľa toho koľko registrátor domén vlastní. Napríklad ak ma registrátor dnes vo vlastníctve 1-100 domén, platí za každú z nich ročný poplatok 19,92 eur bez DPH. Ak však registrátor vlastní viac ako 10 000 domén, cena je značne odlišná, presnejšie 13,28 Eur bez DPH za doménu na jeden rok.

Pri novo navrhnutých cenách, ktoré majú platiť od septembra 2016, sa ceny budu líšiť hlavne pre registrátorov s veľkým počtom domén. Nové navrhnuté ceny v porovnaní s predošlými sú zobrazené v nasledujúcej tabuľke:

Počet domén   Cena do 09/2016   Cena po 09/2016   Rozdieľ 
1 – 100 19,92 19,90 – 0,10 %
101 – 1000 16,60 15,90 – 4,20 %
1001 – 10 000 13,28 12,40 – 6,60 %
10 001 a viac 13,28 11,40 – 14,10 %

(Cenové porovnanie pred a po úprave cien, ceny sú bez DPH)

Predovšetkým menší a strední registrátori už vyjadrili znepokojnenie, kedže nové ceny budú mať hlavne pozitívny dopad na veľkých registrátorov. Tí po novom budú znova viac zvýhodnení pred novými a malými registrátormi domén. Súčasný rozdiel za akú cenu si mohol doménu kúpiť malý registrátor oproti veľkému, bol 6,64 Eur bez DPH, po novom to bude až 8,50. Tento krok teda môže negatívne ovplyvniť novo vznikajúce firmy a ďalej posilňuje pozíciu už zabehnutých registrátorov.

domeny

Ceny sa nepozdávajú ani veľkým hráčom

Podľa medializovaných informácií sa však nové ceny nepáčia ani veľkým rybám. Už dlhodobo pozorujeme tlak na SK-NIC, aby došlo k razantnejšiemu zníženiu cien za domény. V súčasnosti máme skoro najväčšie poplatky v rámci strednej európy. Bol teda predložený návrh na zjednotenie cien na úrovni 6 Eur bez DPH za .sk doménu. Ako sa k tomuto návrhu postaví hlavný registrátor a ministerstvo financií, ktoré ma na starosti informatizáciu spoločnosti, uvidíme v najbližších mesiacoch.

Zjednodušenie a registrovanie až na 10 rokov

Ďalšou zmenou pri registrácií je po novom možnosť registrovať doménu až na 10 rokov, v súčasnosti sa dala doména zakúpiť iba na 1 rok. Zmení sa taktiež proces registrovania, zjednoduší a zníži sa počet stavov, ktorými doména počas registrácie prechádzala a zabráni sa aj so špekulovaním s doménami, kedy si ktokoľvek mohol zaobstarať .sk doménu na 14 dní zadarmo. Tieto zmeny sú vítane a budú mať pozitívny dopad aj na koncového užívateľa.