Ako dlho trvá kým sa úpravy SEO prejavia vo výsledkoch vyhľadávania?

Úpravy SEO môžete časom vidieť v Google Search Console

Jedna z najdôležitejších otázok pri spolupráci so SEO agentúrou je „Ako dlho bude trvať, kým sa prejavia úpravy SEO vo výsledkoch?“. Ide o naozaj pálčivú otázku, nakoľko klienti chcú vidieť výsledky svojej investície. SEO však nefunguje ako platené médium, kde môžete výsledky vidieť v priebehu jedného dňa zapnutej reklamy. Chce to čas, kým sa úpravy SEO prejavia vo výsledkoch. Koľko však presne?

V tomto článku sa pozrieme na túto tému a vysvetlíme si faktory, ktoré ovplyvňujú čas kedy sa prejavia výsledky SEO stratégie.

Ako sa prejavia úspešné úpravy SEO?

Aby sme zodpovedali túto otázku, musíme najprv zodpovedať ako vyzerajú úspešné úpravy SEO v praxi. A keď ide o tvorbu SEO stratégie, je bežné používať ciele kampane a KPI.

Ciele sú konečný výsledok, ktorý chcete dosiahnuť. KPI sú metriky, ktoré zobrazujú progres k vašim cieľom.

Oboje sú dôležité pri meraní úspechu a sú výsledkom vašich aktivít.

Zvyčajne to v praxi vyzerá takto:

Ciele: dosiahnuť zvýšenie tržieb o 10 % za 12 mesiacov.

KPI: zvýšenie počtu organických návštev, viditeľnosti, impresií alebo pozície vo výsledkoch vyhľadávania na dané kľúčové slová.

Nastavovanie cieľov však musí byť realistické, špecifické a zároveň merateľné.

Výsledky by ste mali vidieť od 3 do 6 mesiacov

Úspešné úpravy SEO by sa mali prejaviť v období 3 až 6 mesiacov. Tým sa myslí merateľné zvýšenie návštevnosti webstránky a s tým spojené leady alebo konverzie. Toto neznamená automaticky, že splníte ciele do tohto bodu, no akákoľvek spoločnosť, ktorá investuje financie do SEO by mala vidieť výsledky v tomto časovom rozhraní.

Pre každú webstránku je však čas iný a najlepšie s čím môžete pracovať je použiť benchmark v odvetví a kľúčových slov, ktorý je založený na analýze súčasného výkonu vašej webstránky a navrhovanej stratégie.

Nie je tajomstvom, že na SEO je potrebný čas. Google a ďalšie vyhľadávače chcú zobraziť najlepšie výsledky pre každé vyhľadávanie a od každej webstránky vyžadujú skrátka to najlepšie. Top pozície si skrátka treba zaslúžiť.

No so správnou stratégiou na mieste je 3 až 6 mesiacov dostatočne dlhý čas na to, aby ste videli vplyv SEO aktivít na vašu webstránku.

úpravy SEO zobrazené v čase na Google Search Console v Macbooku
zdroj: unsplash.com

Faktory, ktoré ovplyvňujú výsledky SEO aktivít

Je niekoľko faktorov, ktoré ovplyvňujú čas, kým sa dostaví SEO úspech.

História webstránky

To či pracujete s novou alebo existujúcou doménou je jeden z kľúčových faktorov, ktorý ovplyvňuje čas, kým sa zobrazia výsledky SEO. Nová doména si vyžaduje dlhší čas na prejavenie výsledkov než existujúca, nakoľko si nevybudovala žiadnu autoritu alebo spätné odkazy. Pre porovnanie, ustálená doména má určitú úroveň autority a už má nejaké spätné odkazy.

To však neznamená, že existujúca to môže dosiahnuť už za spomínaných 6 až 12 mesiacov. Ak bola vaša webstránka v minulosti penalizovaná, obsahuje praktiky black hat SEO alebo v súčasnosti prebieha veľká Google aktualizácia, výsledky sa prejavia o niečo neskôr.

Konkurencia

Výsledky je možné vidieť v menej konkurenčných odvetviach a kľúčových slovách. Musíte brať do úvahy ako je na tom vaša konkurencia a aké aktivity robí na to, aby si zvýšila svoju viditeľnosť na webe. Ak vstupujete do odvetvia, kde je ustálená konkurencia už niekoľko rokov, ktorá má už ustálenú zákaznícku základňu, budete sa musieť naozaj snažiť, aby ste získali určitú časť trhu aj pre seba. V tomto prípade budete musieť byť v niečom lepší, alebo sa dostatočne odlíšiť na to, aby ste zaujali zákazníkov. To je už však téma na iný článok.

Vaše zdroje

Nemáte vplyv na konkurenciu ani na úplnú históriu webstránky. Na čo však (zvyčajne) máte vplyv sú zdroje, ktoré alokujete do vášho SEO projektu. Je dôležité pochopiť ako toto hrá veľkú rolu v dĺžke času, aby ste videli výsledky kampane. Čím viac zdrojov viete investovať, tým rýchlejšie uvidíte výsledky v praxi.

A najdôležitejší zdroj, ktorý potrebujete nie sú peniaze, ale čas. Uveďme si to na príklade:

Dve webstránky, ktoré vlastnia malé spoločnosti si konkurujú na to isté kľúčové slovo. Obe sú si vedomé, že kľúčové aktivity sú technické SEO, obsah a spätné odkazy. Obe využívajú služby SEO freelancera. Pre zjednodušenie povedzme, že obe webstránky sú na rovnakej úrovni.

Webstránka A platí svojmu špecialistovi 5 dní práce za mesiac, zatiaľ čo Webstránka B iba 2 dni. Logicky, Webstránka A uvidí výsledky rýchlejšie, nakoľko je SEO venované viac času.

Najviac dáva zmysel dať dokopy zoznam aktivít na začiatku kampane, ktoré zahrňujú všetky možnosti, akcie a následne priorizovať na základe zdrojov. Toto vám môže pomôcť zobraziť príležitosti, ktoré by sa mohli využiť na viac investícii.

práca s 3 počítačmi na stole
zdroj: unsplash.com

3 piliere SEO úspechu, ktoré ovplyvňujú čas výsledkov

Toto sú 3 hlavné oblasti na ktoré by ste sa mali sústrediť.

Technické SEO

Ak máte problémy s technickým SEO, musia sa vyriešiť, inak neuvidíte výsledky. Technické SEO súvisí najmä s nasledovnými oblasťami:

  • crawling a indexovanie,
  • rýchlosť webstránky,
  • kanonikalizácia,
  • štrukturované dáta,
  • duplicitný obsah,
  • XML sitemapy,
  • Hreflang, atď.

Vyriešenie problémov niektorých týchto oblastí bude mať väčší vplyv ako iné, no faktom ostáva, že akékoľvek technické problémy by mali byť vyriešené. Technické SEO samo o sebe však nebude stačiť. Je tu ešte obsah a spätné odkazy. Výkon vašej webstránky viete kedykoľvek skontrolovať v Google Search Console.

Obsah

Každý pozná známu frázu „Obsah je kráľ„. To je skutočne pravda, nakoľko patrí k top 3 faktorom Google. Vyhľadávač sa snaží zobraziť najlepšie výsledky pre dané vyhľadávanie, tak prečo by zobrazoval slabý alebo nedostatočný obsah? Je dôležité dať prioritu vytváraniu skvelého obsahu, ktorý je v súlade s vyhľadávaním, no nájdite si čas na zistenie aké témy sú dnes relevantné. Môžete sa naučiť veľa z obsahu, ktorý už funguje.

Slabý alebo priemerný obsah môže znamenať, že bude dlhšie trvať než sa prejavia výsledky, tak opatrne naplánujte a pridajte niečo nové, aby ste sa umiestnili lepšie.

Spätné odkazy

Posledná vec no nie však najmenej dôležitá z top 3 faktorov sú spätné odkazy. Toto sú indikátory dôveryhodnosti a popularity a majú schopnosť naštartovať hodnotenie webstránky. Predsa len, odkazy sú v podstate vyjadrenie dôvery medzi dvoma webstránkami. Musíte však pochopiť, že nie je skratka k získaniu kvalitných organických spätných odkazov. Chce to čas a zvyčajne to zahŕňa skvelý obsah, na ktorý ľudia chcú odkazovať. A ak súperíte s konkurenciou, ktorá už určitý čas funguje, o to ťažšie to bude.

Je pravda, že v praxi existuje praktika kupovania spätných odkazov, prípadne výmena.

Čo ďalšie treba zahrnúť

Potom čo ste implementovali svoju stratégiu je dôležité pravidelne sledovať vašu webstránku, aby ste sa uistili, že uvidíte výsledky. SEO nie je jednorazová aktivita, dobrá stratégia si vyžaduje pravidelnú údržbu a reportovanie.

SEO by malo zahrnúť kontinuálnu prácu a dlhodobú taktiku, ktorá pomôže investícii. Čím viac zdrojov viete zahrnúť, tým rýchlejšie uvidíte výsledky. Každá webstránka je však unikátna. Je dôležité venovať pozornosť technickým problémom, kvalite obsahu a kvalite spätných odkazov.