Home SEO a Reklama Optimalizácia stránky (On-Page SEO)

Prečo vykonať optimalizáciu stránky

Optimalizácia stránky často zahŕňa zmeny v kóde, ktoré majú markantný dosah na kvalitu a beh stránky. Pri optimalizácii pre vyhľadávače sa kladie dôraz na špecifické aspekty tak, aby sa docielilo zlepšenie pri uvedených vlastnostiach.

Optimalizácia pre
Vyhľadávače

Prezentujte svoju stránku profesionálne a na správnom mieste.

Bezpečnosť a
Ochrana

Zabezpečenie vašej stránky pomocou šifrovacieho SSL protokolu.
PPC-Marketing-Image

Rýchlosť a
Čitateľnosť

Často kľúčová vlastnosť - vylepšíme kvalitu a rýchlosť zobrazenia stránky.

Cielenie a
Značka

Cieľte na to správne publikum a budujte povedomie o značke.
VAŠA STRÁNKA BUDE RÁSŤ

Optimalizácia stránky
(On-Page SEO)

Kvalitne optimalizovaná stránka je polovica úspechu. Optimalizácia stránky je preto základným a často aj prvým krokom pri dlhodobom pláne optimalizácie pre vyhľadávače (SEO). Je to proces, pri ktorom sa vstupuje do kódu stránky za účelom úpravy vlastností stránky tak, aby bola čo najlepšie čitateľná a prehľadná ako užívateľom, tak aj samotným vyhľadávačom, ako sú Google, Zoznam, Seznam, Bing a mnoho iných.

Stanovenie kľúčových slov pre to správne publikum
Prieskum trhu a potenciálny priestor na rast
Optimalizácia kódu stránky a prispôsobenie kampaní
SEO-Analytics-Image

Uvedené postupy majú pri správnom vyladení výrazný dopad na kvalitu stránky. Zrýchli sa odozva stránky pre návštevníkov, zvýši sa ich počet, návštevník sa lepšie zorientuje a bezpečne sa dostane na miesta, ktoré hľadá. Zlepší sa navigácia užívateľa na stránke a zvýši sa miera konverzie každej návštevy. Zmyslom optimalizácie stránky teda je, aby sa užívateľ plynule a efektívne dostal k obsahu, ktorý u vás hľadá alebo ktorý ho má zaujať. Odstránia sa defekty a prekážky, kvôli ktorým by klient uprednostnil konkurenciu.

SEO TEST - Ako je na tom vaša stránka

Úplne ZADARMO sa vám pozrieme na stránku, zanalyzujeme ju a pošleme vám SEO Report na uvedený email.

Čo konkrétne sa na stránke upravuje?

Pri optimalizácii stránky nedochádza k úprave designu stránky. Je pravdepodobnejšie, že odporúčané zmeny sa budú týkať najmä úpravy textu alebo URL štruktúry stránky. Vždy sa ale snažíme, aby tieto zmeny boli minimálne a čo najmenej sa líšili od pôvodných predstáv klienta. Ako jeden z hlavných zásahov je zmena a optimalizácia META tagov (Title a Meta Description). Meta tagy sú informácie o obsahu stránky pre vyhľadávače, ktoré potom tieto informácie následne poskytujú potenciálnym návštevníkom.

 

Veľká pozornosť sa venuje aj obrázkom. Ani nie tak ich obsahu, ako skôr ich veľkosti a popisu. Obrázky totiž môžu pri nesprávnej optimalizácii výrazne spomaľovať rýchlosť stránky. Vtedy sa uplatňuje optimalizácia takzvanou bezstratovou konverziou, čo v praxi znamená, že všetky obrázky sa skomprimujú tak, aby sa zachovala ich súčasná kvalita, no zároveň sa zmenšila ich veľkosť. Dôležitý je aj audit bezpečnosti prenosu dát prostredníctvom funkčného SSL protokolu (https). V neposlednom rade sa upravujú kódy textu, čo znamená správne používanie nadpisov a znakov.

Optimalizácia je súčasťou každého SEO balíka

Vstupná optimalizácia je zadarmo

Mnoho firiem na Slovensku a v zahraničí si vstupnú optimalizáciu účtuje za nemalé peniaze. My v Digital Pylon poskytujeme vstupnú optimalizáciu ku každému balíku zadarmo. Vstupná optimalizácia stránky je často prvým krokom, ktorý pre klienta vykonáme. Samozrejme, pokiaľ si to klient neželá, vstupnú optimalizáciu môžeme preskočiť a venovať sa iba propagovaniu. Optimalizácia stránky zahŕňa viacero zásahov, ktoré popíšeme v prehľadnom PDF reporte. Všetky zmeny sú odporúčania a je len na klientovi, ktoré zmeny na stránke sa rozhodne uskutočniť.

Pre každého klienta vykonávame individuálny test. Neposielame žiadne všeobecné odporúčania, ale presné, konkrétne rady, čo je na stránke potrebné zmeniť. Vždy odporúčame, aby boli zmeny vykonané špecialistom od klienta (napr: webmasterom alebo administrátorom z firmy), ale nemáme problém, po vzájomnej dohode, zákazníkovi s implementáciou aj priamo pomôcť. Táto úprava je taktiež zadarmo a neúčtujeme si za ňu ani žiadne dodatočné poplatky. Záleží nám na tom, aby SEO a kompletný marketing fungoval. Preto je dôležité, aby stránka bola vhodne pripravená/optimalizovaná.