Januárová Google aktualizácia 2020

januraovy google update

Spoločnosť Google 13. januára oznámila, že vydáva veľkú aktualizáciu svojho vyhľadávacieho algoritmu. Najnovšia Google aktualizácia nesie meno: „January 2020 Core Update“, v preklade: Januárová aktualizácia jadra 2020″. Ako vieme už z minulosti, podobné udpaty prinášajú často so sebou aj zmeny vo vyhľadávaní a nie je tomu inak ani v tomto prípade.

Na základe signálov z vyhľadávacích nástrojov môžeme povedať, že januárový update patrí medzi tie silnejšie. Predošlá aktualizácia zo septembra 2019 nastupovala postupne a nebola tak silná ako tá súčasná.

Veľkosť zmeny pozícii je vidieť na priloženom grafe fluktuácii

januarovy google update(zdroj: RankRanger)

Zatiaľ nie sú známe konkrétne údaje o povahe updatu, niektorí webmasteri ale hlásia o výrazné zmeny pozícií. Na Slovensku sme si všimli aj implikáciu faviconov, teda loga do výsledkov vyhľadávania. Platia však stále staré pravidla, dodržiavať správne SEO, vyvarovať sa nebezpečných odkazov, kopírovaniu textu bez citácie či iným nekalým praktikám a podobné updaty by mali byť pre vašu stránku výhodou.