Home SEO a Reklama Čo je to SEO a návod ako začať

Čo je to SEO?

Návod ako začať, čo sú to kľúčové slová, vylepšovanie pozícii, On-Page a Off-page SEO

SEO (Search engine optimization), v preklade optimalizácia pre vyhľadávače, je dnes už súčasťou modernej propagácie internetových stránok. Náplňou a zmyslom SEO je, aby vaša stránka bola čitateľná pre užívateľov a vyhľadávače ako je Google, Zoznam, Seznam, Bing a mnoho iných populárnych vyhľadávačov, ktoré denne využívajú miliardy ľudí.

SEO Optimalizacia stránky

Na čo je SEO dobré?

SEO je v skratke proces vylepšovania a optimalizovania internetových stránok tak, aby obsah vašej stránky bol zrozumiteľný a príťažlivý pre vyhľadávače a návštevníkov. Je to súbor opatrení a zásahov do stránky s cieľom dôjsť k vylepšeniu chodu, zvýšeniu dôveryhodnosti a konkurencieschopnosti internetovej stránky.

Zjednodušene povedané, je to proces, ktorý povedie k nárastu návštevnosti a zvýšeniu miery konverzie (tj. predaja, registrácie, rezervácie,…).

Ako fungujú vyhľadávače?

Aby sme pochopili, prečo je SEO dnes tak dôležité, musíme sa najskôr pozrieť na to, ako fungujú vyhľadávače. Vyhľadávače (Google, Zoznam, Seznam,…) sú vlastne stránky, ktoré (povedzme to na rovinu) určujú, aké stránky dnes budú ľudia navštevovať. Denne sa v najpopulárnejšom vyhľadávači sveta Google vyhľadajú až 4 miliardy zadaní. Za sekundu je to približne 40 000 hľadaní. Je teda priam nadľudskou prácou zoradiť výsledky pre tieto hľadania tak, aby užívateľ dostal požadovanú odpoveď. Tou býva zoznam relevantných internetových stránok, na ktorých sa daný tovar, služba alebo informácia nachádzajú. Práve z tohto dôvodu si vyhľadávače zostavili vlastné reťazce vzorcov, podľa ktorých triedia stránky na jednotlivé pozície, a vy, ako koncový užívateľ, už iba vidíte výsledný zoznam relevantných stránok. To, akú pozíciu stránka dosiahne pri vašom hľadaní, závisí od obrovského množstva faktorov. Tie najdôležitejšie z nich budeme rozoberať neskôr.

predaj TV Google(Jednotlivé pozície stránok vo vyhľadávaní nie sú náhodné.)

Čo je to kľúčové slovo?

Aby sme tomu lepšie rozumeli, pod pojmom jedno hľadanie sa myslí napríklad, ak niekto zadá slovné spojenie “kúpiť auto” do Googlu.  V tomto prípade heslo kúpiť auto je tým kľúčovým slovom. Tento pojem je veľmi dôležitý, pretože veľká časť SEO sa točí okolo kľúčových slov. Samotné zadanie tohto slova je zrozumiteľný podnet a určuje, aký obsah chce užívateľ vyhľadať. Je teda v záujme každého vyhľadávača ponúknuť užívateľovi čo možno najlepšiu ponuku stránok.

Práve vďaka vysokej relevantnosti výsledkov ku kľúčovým slovám a jednoduchosti ovládania sa Google koncom 90-tych rokov dostal na výslnie, z ktorého sa ho dodnes nikomu nepodarilo zosadiť. Občas sa môžete stretnúť aj s anglickou verziou kľúčového slova “keyword” alebo skratkou “KW

Kľúčové slová zohrávajú dôležitú úlohu pre marketing. Každá stránka, či je to eshop veľkej spoločnosti alebo len malý blog, by mala mať stanovené kľúčové slová, cez ktoré chce, aby ju ľudia na internete našli. Veľmi dôležitá je relevantnosť. Je samozrejmé, že sa vaša stránka nebude zobrazovať na nerelevantné kľúčové slová. Ak teda máte web, ktorý ponúka napríklad upratovanie v Košiciach, je samozrejmé, že sa jeho obsah nebude ukazovať vo vyhľadávaní, ak niekto zadá “predaj pečiva Bratislava”. Je teda namieste myslieť na relevantnosť a taktiež dosiahnuteľnosť kľúčových slov.

Potrebujete pomoc od profesionálov?
Pozrite si naše balíky.

Ako a prečo správne stanoviť kľúčové slová

Kľúčové slová sú heslá, pomocou ktorých vašu internetovú stránku ľudia hľadajú v Google alebo nejakom inom vyhľadávači. Kľúčové slová sú súčasťou marketingových kampaní a ich správnym používaním, napríklad pri tvorbe textu na stránke alebo pri kúpe reklamy, môžete dosiahnuť zlepšenie vlastnej pozície vo vyhľadávači a teda zvýšiť návštevnosť svojej stránky. Ako sme si povedali, najdôležitejšia je práve relevantnosť a dosiahnuteľnosť. Pri stanovovaní kľúčových slov myslite vždy na pomer týchto dvoch atribútov. Pokiaľ bude totiž jeden z nich menej vhodne zvoleným, kľúčové slovo nebude pracovať správne. Ak zvolíte relevantné kľúčové slovo, ktoré je však vysoko konkurenčné, bude ťažšie zabojovať o dobrú pozíciu. Pozrime sa na názorný príklad:

bliela kocka

Príklad návrhu kľúčových slov

Predstavme si, že máme novú nezabehnutú stránku spoločnosti, ktorá predáva zájazdy a dovolenky do Anglicka. Navrhnuté sú nasledovné kľúčové slová:

Línia

 • Dovolenka Anglicko – vhodné
 • Dovolenka – nevhodné, síce relevantné, no príliš málo konkurencieschopné vzhľadom na novú stránku
 • Anglicko zájazdy – vhodné 
 • Zájazdy do Anglicka – vhodné
 • Výborne a lacné zájazdy do Anglicka – nevhodné, príliš dlhé a špecifické
 • Anglicko – nevhodné, síce relevantné, no príliš málo konkurencieschopné vzhľadom na novú stránku
 • Anglicko last minute – vhodné 
 • Dovolenky v Anglicku – vhodné 
 • Kúpte si zájazd do Anglicka – nevhodné, ľudia väčšinou takto nevyhľadávajú

Línia

– Ideálny počet kľúčových slov vám nikto nepovie, no na začiatok odporúčame stanoviť si aspoň 5 – 15 kľúčových slov.

Pokiaľ už máte stanovené vaše kľúčové slová, je potrebné s nimi začať aj pracovať. Na internete sa nachádza množstvo online nástrojov, ktoré vám ich budú monitorovať (za pozornosť stojí napr. seranking.comsemrush, prípadne ahrefs.com). Tieto služby vám budú priebežne zaznamenávať pozície kľúčových slov vo vyhľadávaní, pričom vaším prvoradým zámerom bude dosiahnuť, aby sa tieto pozície čo najviac blížili ku číslu 1. Za cieľ si však nestanovujte len prvé priečky. Podľa svetoznámej spoločnosti Chitika, až 9 z 10 ľudí po zadaní hľadaného výrazu vo vyhľadávači už neklikne na druhú podstránku. Svoj dopyt na prvej stránke teda uspokojí viac ako 90% užívateľov. Zamerajte sa tak na prvých 10 pozícií. Všetko samozrejme záleží na povahe a konkurencieschopnosti vášho webu.

bliela kocka

Vylepšovanie pozícii a samotná optimalizácia

Nosná téma celého SEO je založená práve na vylepšovaní pozícii, cieľom SEO je často dosiahnuť, aby vaša stránka bola na popredných priečkach. Aby sme neboli všeobecní, SEO používa dve hlavné vetvy propagavania – On-Page SEO a Off-page SEO. Znie to hrozne, ale je to jednoduché.

bliela kocka

On-Page SEO

Je optimalizácia priamo na internetovej stránke, rozumej z anglického pojmu on page (v preklade: na stránke). Optimalizačné zmeny sa teda nachádzajú v samotnom obsahu internetovej stránky. Jedná sa o zásahy do META tagov, ako sú Názov a Popis stránky. Ďalej je to implementácia SSL protokolu (https), teda zabezpečenie toku dát, správna aplikácia H1 – H6 popisov na stránke, ale aj samotné používanie kľúčových slov a ešte mnoho iného. Pri tejto časti by som odporučil prečítať si náš článok SEO zadarmo – Odborné rady, v ktorom sa práve On-Page optimalizáciou zaoberáme a je tam aj pekne a zrozumiteľne vysvetlené, ako si stránku zoptimalizovať.

Meta description(On-Page optimalizácia je predovšetkým úprava kódu stránky.)

bliela kocka

Off-Page SEO (Link building)

Sú optimalizačné zásahy mimo stránky. Ide tu predovšetkým o externé (často nazývané aj spätné) odkazy, ktoré smerujú na vaše stránky z iných internetových stránok. Ako sme už písali, Google, ale aj ostatné vyhľadávače, zoraďujú stránky vo vyhľadávaní pri zadaní kľúčového slova podľa zložitých a tajných vzorcov, pričom nikto, okrem niekoľkých interných zamestnancov nepozná, akú dôležitosť majú v tomto vzorci jednotlivé položky. Všeobecne akceptovaný je len názor, že tým najdôležitejším faktorom, ktorý ovplyvňuje pozície drvivej väčšiny stránok na internete, sú práve externé, teda prichádzajúce odkazy. Toto nám dosť napovie o dôležitosti spätných odkazov. Nevýhodou zostáva, že zatiaľ čo On-Page faktory si dokážete sami ovplyvniť tým, že spravíte zásah do obsahu vašej stránky, pri spätných odkazoch to býva zložitejšie. Tu už nastupuje na scénu marketing a kontakty, pretože jedinou cestou ako získať spätný odkaz je, že bude umiestnený na inej stránke.

Podanie rúk(Veľká časť Off-Page SEO je o spolupráci s iným stránkami.)

bliela kocka

Link building

Na internete je mnoho stránok, na ktoré môžete svoj odkaz vložiť aj vy sami. Často sa nazývajú online katalógy a sú súčasťou kvalitného link buildingu (čiže procesu získavania odkazov). Samozrejme, spätné odkazy vznikajú aj prirodzene, a to hlavne vtedy, ak máte zaujímavý obsah na stránke a iný webmaster váš obsah spomenie (napríklad na svojom blogu). Skoro vždy pri vzniku takéhoto odkazu „zosilnie“ aj vaša stránka v internom vzorci vyhľadávačov. Zdá sa teda, že cieľom majiteľov stránok je mať čo najviac odkazov. Alebo žeby nie?

textové odkazy - linkbuilding(Názorná mapa spätných odkazov.)

bliela kocka

Odpoveď znie: veru nie. Cieľom nie je mať čo najviac odkazov. Cieľom kvalitného link buildingu je hlavne mať kvalitné a relevantné odkazy. Kvantita tu nehrá až takú zásadnú rolu, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Je totiž dramatický rozdiel medzi tým, či odkaz na vašu stránku pribudne na zaspamované fórum alebo na vás poukáže slovenská univerzita alebo niektoré prestížne médium. Veľmi dôležitým faktorom pri referenciách je teda samotný referent. Čiže, na akej stránke je umiestnený spätný odkaz, smerujúci na vašu stránku. Nezabúdajte, že spätné odkazy nie sú iba textové odkazy, ako napríklad ” Slovenská technická univerzita “. Odkazmi sa chápu aj obrázky, ako napríklad logo firmy.

bliela kocka

Základom je obsah

Aby sme si to zhrnuli: v SEO sú tri základné optimalizačné elementy, ktorým sa treba neustále venovať:

 1. Kvalitne optimalizovaný kód stránky (On-Page SEO)
 2. Link building, teda spätné odkazy (Off-Page SEO)
 3. Obsah (On-Page SEO)

SEO obsah

bliela kocka

A práve obsah býva často podceňovaným elementom pri optimalizovaní stránok. Mali sme skúsenosti s klientmi, ktorí všetko stavili na prvé dva body, teda na správne optimalizovaný web a získavanie kvalitných odkazov. Nevravím, že tento postup nefungoval, no je zreteľné, že ak chýba aktualizovaný obsah, stránka sa len s námahou bude hýbať vpred. Pokiaľ už ozaj neviete, aký ďalší text vložiť, vždy odporúčame založiť si sekciu blogu alebo noviniek. Na blogu sa môžete vyjadrovať k inováciám z vášho prostredia a opisovať rôzne služby alebo produkty, o ktoré by vaši návštevníci mohli javiť záujem. Každý nový článok/stránka na vašom webe je vždy kladom a má pozitívny dopad na návštevnosť a pozície. Tu nastáva ale jedno veľké ALE.

bliela kocka

Nie je obsah ako obsah a pokiaľ je to možné, vyvarujte sa kopírovaniu textov z iných stránok. Vyhľadávače totiž veľmi jednoducho odhalia, ak ste text odkopírovali. Navyše vplyv takého príspevku je ďaleko menší a pri nadmernom používaní cudzích článkov môže dokonca dôjsť k poškodeniu reputácie vášho webu, čo má následne negatívny dopad na jeho návštevnosť. V prípade, že text predsa len vkladáte z inej stránky, nikdy nezabúdajte na citácie.

čiara

Odporúčania a rada na záver

Správne optimalizovaná stránka znamená veľkú výhodu oproti konkurencii na internete. Na začiatku je vhodné poznať a riadiť sa základmi, ako je správne písanie nadpisov a popisov (meta description) stránky. Stanovenie kľúčových slov má byť následne jednou z prvých úloh pri implementácii SEO. Vždy je jednoduchšie začať s optimalizáciou pri novej stránke, ako meniť veci na staršom zabehnutom webe. Neznamená to však, že by sa staršie stránky nedali zoptimalizovať, len niektoré kroky môžu byť pri nich časovo a finančne náročnejšie. Vyhľadávače dokonca preferujú známe a stabilné weby, netreba sa ich preto báť. Každým ďalším rokom ich existencie sa zvyšuje aj ich skóre oproti konkurencii.

bliela kocka

So SEO môžete začať kedykoľvek a je len na vás, či si zvolíte profesionálnu SEO agentúru alebo sa pokúsite vylepšiť si svoju stránku svojpomocne. Pri získavaní nových odkazov, či je to výmena, predaj alebo vkladanie do katalógov, však vždy myslite na kvalitu a relevantnosť. Ustúpte z myšlienky, že viac odkazov znamená lepšie pozície. Nie je to pravda. Nezabúdajte takisto na aktualizovaný obsah. Stránka môže byť kvalitne optimalizovaná a mať množstvo odkazov, no v prípade, že na nej máte staré články, môže sa to negatívne odzrkadliť na jej návštevnosti.

bliela kocka

A to najdôležitejšie na koniec. Majte trpezlivosť! Ani Google nebol jednotkou za dva mesiace. Ak začnete so SEO, bude to mať pozitívny efekt, ale ako každá investícia, aj SEO potrebuje čas. Nečakajte zázraky po prvom týždni alebo mesiaci. Z praxe môžeme potvrdiť, že pozitívny efekt zmien sa často prejavuje po mesiacoch. Čas, financie a úsilie, ktoré teraz vložíte do vašej stránky, sa vám v budúcnosti štedro vrátia.