Home Analyzátor SEO Rankov

Analyzátor SEO Rankov

Domain Authority (DA) • Page Authority (PA) • MozRank • Link Equity  • IP Adresa

Vložte URL Adresu:

Odoslať

Vysvetlivky pre jednotlivé SEO ranky

Domain Authority (DA) je číselná hodnota, ktorá udáva silu internetových stránok vyvinutá spoločnosťou Moz. Táto hodnota predpovedá, ako dobre bude doména zaradená vo výsledkoch vyhľadávačov (Google, Bing,..). Skóre Doménovej autority sa pohybuje od 1 do 100, pričom vyššie skóre zodpovedá lepšej schopnosti sa zobraziť na vyšších pozíciach.

Page Authority (PA) je číselná hodnota, ktorá udáva silu jednotlivých stránok a podstránok vyvinutá spoločnosťou Moz. Hodnota predpovedá, ako bude určitá stránka domény zaradená vo výsledkoch vyhľadávačov (Google, Bing,..). Autorita stránok sa pohybuje v rozmedzí od 1 do 100, pričom vyššie skóre zodpovedá lepšej schopnosti sa zobraziť na vyšších pozíciach.

MozRank kvantifikuje popularitu odkazov a je alternatívou známeho algoritmu Google PageRank. Jednotlivé internetové stránky získavajú MozRank na základe ostatných stránok, ktoré na ne odkazujú. MozRank sa pohybuje v rozmedzí od 1 do 10, pričom vyššie skóre zodpovedá silnejšej popularite odkazov.

Links Equity je faktorom vyhľadávacieho nástroja na základe myšlienky, že určité odkazy prenášajú hodnotu a autoritu z jednej stránky na druhú. Táto hodnota závisí od mnohých faktorov, napríklad od autority odkazujúcej stránky, aktuálnej relevantnosti, stavu HTTP a ďalších. (zdroj: MOZ)

IP Adresa je číselný súbor priradený každému zariadeniu pripojenému k počítačovej sieti (internetu), ktorá používa na komunikáciu internetový protokol. IP adresa má dve hlavné funkcie: identifikáciu hostiteľa a adresovanie polohy.

Pokiaľ potrebujete získať nové kvalitné odkazy a naštartovať vaše pozície a ranky, neváhajte nám napísať