Služby SEO Optimalizácia stránky (On-Page SEO)

Optimalizácia stránky (On-Page SEO)


Vraví sa, že kvalitne optimalizovaná stránka je polovica úspechu. Optimalizácia stránky je preto základným a často aj prvým krokom pri dlhodobom pláne optimalizácie pre vyhľadávače (SEO). Je to proces, pri ktorom sa vstupuje do kódu stránky za účelom úpravy vlastností stránky, tak aby bola čo najlepšie čitateľná a prehľadná užívateľom, ako aj samotným vyhľadávačom ako sú Google, Zoznam, Seznam, Bing a mnoho iných.

SEO Optimalizacia

Prečo vykonať optimlizáciu stránky

Optimalizácia často zahrňuje na prvý pohľad neviditeľné úpravy ktoré majú ale markantný dosah na kvalitu a beh stránky. Pri optimalizácii pre vyhľadávače sa kladie dôraz na špecifické aspekty tak, aby sa docielilo zlepšenie pri uvedených vlastnostiach vašej stránky:

  • Čitateľnosť a zrozumiteľnosť
  • Rýchlosť načítania a plynulý beh stránky
  • Štruktúra a stavba stránky
  • Kvalita a efektivita kódu
  • Bezpečnosť prenosu dát

Uvedené prvky majú pri správnom vyladení výrazný dopad na kvalitu stránky. Zrýchli sa odozva stránky pre návštevníkov, zvýši sa ich počet, návštevník sa lepšie zorientuje a bezpečne sa dostane na miesta, ktoré hľadá. Zlepšuje sa navigácia užívateľa na stránke a zvyšuje sa miera konverzie každej návštevy. Zmyslom optimalizácie stránky je, aby sa užívateľ plynule a efektívne dostal k obsahu, ktorý u vás hľadá, alebo ktorý ho má zaujať. Odstraňujú sa defekty a prekážky, pre ktoré by klient uprednostnil konkurenciu.

Čo konkrétne sa na stránke upravuje?

Pri optimalizácii stránky nedochádza k úprave designu stránky, skôr je pravdepodobnejšie, že odporúčané zmeny sa budú týkať úpravy textu alebo URL štruktúry stránky. Vždy sa ale snažíme aby zmeny boli minimálne a čo najmenej sa líšili od pôvodných predstav klienta. Ako jeden z hlavných zásahov je zmena a optimalizácia META tagov (Title a Meta Description). Meta tagy sú informácie pre vyhľadávače, aby lepšie pochopili čo stránka obsahuje, tieto informácie následne vyhľadávače poskytujú potencionálnym návštevníkom.

Veľká pozornosť sa venuje aj obrázkom, ani nie tak ich obsahu ako ich veľkosti a popisu. Obrázky pri nesprávnej optimalizácii môžu výrazne spomaľovať rýchlosť stránky, vtedy sa uplatňuje optimalizácia bezstratovou konverziou čo znamená, že všetky obrázky sa komprimujú tak aby sa zachovala súčasna kvalita no znížila sa ich veľkosť. Dôležitý je aj audit bezpečnosti prenosu dát prostredníctvom funkčného SSL protokolu (https). V neposlednom rade sa upravujú kódy textu, ako je správne používanie nadpisov a znakov.

SEO Optimalizacia stránky

Ako získať našu optimalizáciu?

Mnoho firiem na Slovensku a v zahraničí si vstupnú optimalizáciu účtujú za nemalé peniaze. My v Digital Pylon poskytujeme vstupnú optimalizáciu ku každému balíku zadarmo. Vstupná optimalizácia stránky je často prvým krokom, ktorý pre klienta vykonáme. Samozrejme, pokiaľ klient nechce, vstupnú optimalizáciu môžeme preskočiť a venovať sa iba propagovaniu. Optimalizácia stránky zahŕňa viacero zásahov, ktoré popíšeme v prehľadnom PDF reporte, všetky zmeny sú odporúčania a je len na klientovi ktoré zmeny na stránke vykoná.

Pre každého klienta vykonávame individuálny test, neposielame všeobecné odporúčania, ale presné, konkrétne rady čo je na stránke potrebné zmeniť. Vždy odporúčame aby zmeny boli vykonané špecialistom od klienta (napr: webmaster alebo administrátor z firmy), ale nemáme problém po dohode s implementáciou priamo pomôcť. Aj táto úprava je zdarma a neúčtujeme si zaň žiadne dodatočné poplatky. Záleží nám na tom aby SEO a kompletný marketing fungoval, preto je dôležité aby stránka bola vhodné pripravená.

Pokiaľ máte záujem o optimalizáciu a propagovanie stránky, pozrite si naše SEO balíky.

online marketing