Služby SEO Optimalizácia stránky (On-Page SEO)

Prečo vykonať optimalizáciu stránky

Optimalizácia stránky často zahŕňa zmeny v kóde, ktoré majú markantný dosah na kvalitu a beh stránky. Pri optimalizácii pre vyhľadávače sa kladie dôraz na špecifické aspekty tak, aby sa docielilo zlepšenie pri uvedených vlastnostiach.

Optimalizácia pre
Vyhľadávače

Prezentujte svoju stránku profesionálne a na správnom mieste

Bezpečnosť
Ochrana

Zabezpečenie vašej stránky pomocou šifrovacieho SSL protokolu
PPC-Marketing-Image

Rýchlosť a
Čitateľnosť

Často kľúčová vlastnosť - vylepšíme kvalitu a rýchlosť zobrazenia stránky

Cielenie a
Značka

Cieľte na to správne publikum a budujte povedomie o značke
VAŠA STRÁNKA BUDE RÁSŤ

Optimalizácia stránky
(On-Page SEO)

Kvalitne optimalizovaná stránka je polovica úspechu. Optimalizácia stránky je preto základným a často aj prvým krokom pri dlhodobom pláne optimalizácie pre vyhľadávače (SEO). Je to proces, pri ktorom sa vstupuje do kódu stránky za účelom úpravy vlastností stránky, tak aby bola čo najlepšie čitateľná a prehľadná užívateľom, ako aj samotným vyhľadávačom ako sú Google, Zoznam, Seznam, Bing a mnoho iných.

Stanovenie kľúčových slov na to správne publikum
Prieskum trhu a potencionálny priestor na rast
Optimalizácia kódu stránky a prispôsobenie kampani
SEO-Analytics-Image

Uvedené postupy majú pri správnom vyladení výrazný dopad na kvalitu stránky. Zrýchli sa odozva stránky pre návštevníkov, zvýši sa ich počet, návštevník sa lepšie zorientuje a bezpečne sa dostane na miesta, ktoré hľadá. Zlepšuje sa navigácia užívateľa na stránke a zvyšuje sa miera konverzie každej návštevy. Zmyslom optimalizácie stránky je, aby sa užívateľ plynule a efektívne dostal k obsahu, ktorý u vás hľadá, alebo ktorý ho má zaujať. Odstraňujú sa defekty a prekážky, pre ktoré by klient uprednostnil konkurenciu.

SEO TEST - Ako je na tom vaša stránka

Úplne ZADARMO sa vám pozrieme na stránku, zanalyzujeme ju a pošleme vám SEO Report na uvedený email.

Čo konkrétne sa na stránke upravuje?

Pri optimalizácii stránky nedochádza k úprave designu stránky, skôr je pravdepodobnejšie, že odporúčané zmeny sa budú týkať úpravy textu alebo URL štruktúry stránky. Vždy sa ale snažíme aby zmeny boli minimálne a čo najmenej sa líšili od pôvodných predstav klienta. Ako jeden z hlavných zásahov je zmena a optimalizácia META tagov (Title a Meta Description). Meta tagy sú informácie pre vyhľadávače, aby lepšie pochopili čo stránka obsahuje, tieto informácie následne vyhľadávače poskytujú potencionálnym návštevníkom.

 

Veľká pozornosť sa venuje aj obrázkom, ani nie tak ich obsahu ako ich veľkosti a popisu. Obrázky pri nesprávnej optimalizácii môžu výrazne spomaľovať rýchlosť stránky, vtedy sa uplatňuje optimalizácia bezstratovou konverziou čo znamená, že všetky obrázky sa komprimujú tak aby sa zachovala súčasna kvalita, no znížila sa ich veľkosť. Dôležitý je aj audit bezpečnosti prenosu dát prostredníctvom funkčného SSL protokolu (https). V neposlednom rade sa upravujú kódy textu, ako je správne používanie nadpisov a znakov.

Optimalizácia je súčasťou každého SEO balíka

Vstupná optimalizácia je zdarma

Mnoho firiem na Slovensku a v zahraničí si vstupnú optimalizáciu účtujú za nemalé peniaze. My v Digital Pylon poskytujeme vstupnú optimalizáciu ku každému balíku zadarmo. Vstupná optimalizácia stránky je často prvým krokom, ktorý pre klienta vykonáme. Samozrejme, pokiaľ klient nepožaduje, vstupnú optimalizáciu môžeme preskočiť a venovať sa iba propagovaniu. Optimalizácia stránky zahŕňa viacero zásahov, ktoré popíšeme v prehľadnom PDF reporte, všetky zmeny sú odporúčania a je len na klientovi ktoré zmeny na stránke vykoná.

 

Pre každého klienta vykonávame individuálny test, neposielame všeobecné odporúčania, ale presné, konkrétne rady čo je na stránke potrebné zmeniť. Vždy odporúčame aby zmeny boli vykonané špecialistom od klienta (napr: webmaster alebo administrátor z firmy), ale nemáme problém po dohode s implementáciou priamo pomôcť. Aj táto úprava je zdarma a neúčtujeme si zaň žiadne dodatočné poplatky. Záleží nám na tom aby SEO a kompletný marketing fungoval, preto je dôležité aby stránka bola vhodné pripravená / optimalizovaná.