Rich Snippets: čo sú a ako ich môžete získať

rich snippets sú dobrý spôsob ako získať viac preklikov cez Google

Rich snippets predstavujú vizuálne pôsobivejšie výsledky vyhľadávania s dodatočnými hodnotnými informáciami, ktoré sú zobrazené spolu s názvom, popisom a URL odkazom. Extra informácie pochádzajú zo štruktúrovaných dát z webstránky.

Chcete, aby vaša webstránka vyzerala ako v prvom prípade alebo v druhom?

V tomto článku sa pozrieme na to, čo sú rich snippets a ako ich môžete získať na vašu webstránku.

Kedy sa zobrazujú?

Rich snippets sa môžu zobraziť pre stránky s určitým typom informácií a môžu byť obmedzené podľa zariadenia. Napr. rich snippets typu “ako na to” sa môžu zobraziť iba na mobilných zariadeniach.

Aký je rozdiel medzi rich snippets a rich results?

Rich snippets sú bežné výsledky vyhľadávania s dodatočnými informáciami zobrazenými popri názve, popise a URL odkaze. Rich results sú vizuálne pôsobivejšie výsledky vyhľadávania s informáciami vytiahnutými z relevantných štruktúrovaných dát.

Ako táto funkcia zlepšujú SEO

Zobrazovať sa vo výsledkoch vyhľadávania na prvých priečkach je skvelé, no dôvod, prečo ľudia kliknú na odkaz je obsah snippetu. Rich snippets teda pomáhajú webstránkam vyzerať lepšie vo výsledkoch vyhľadávania.

Atribúty ako cena, počet recenzií alebo priemerné hodnotenie predstavujú ďalšiu konkurenčnú výhodu vo výsledkoch vyhľadávania. Dodávajú vašej webstránke viac priestoru na kliknutie spolu s informáciami, ktoré niečo znamenajú. Rich snippets vo svojej podstate nezlepšujú SEO vašej webstránky, no dokážu pomôcť k prekliku na vašu webstránku.

Ako získať rich snippets

Rich snippets sú vytvorené na základe štruktúrovaných dát, ktoré sú dostupné pre rôzny typ obsahu. Dáta sú formátované a organizované tak, aby ich Google jednoduchšie pochopil a použil pre výsledky vyhľadávania a ďalšie účely.

Namiesto toho, aby Google musel získavať kľúčové informácie takto:

“Príprava palaciniek bude trvať 20 minút. Ešte lepšie, tieto nízko kalorické palacinky”.

má informácie v štruktúrovanom formáte, ktorý vyzerá takto:

“čas varenia: 20 minút

kalórie: 80″

Môžete vidieť ako je druhý príklad jednoduchší pre Google na spracovanie. Čo sa týka štruktúrovaných dát, ide o formu schema.org, ktorý sa používa na označenie obsahu. Google môže použiť toto označenie vo výsledku vyhľadávania.

Ako teda implementovať toto nastavenie?

1. Zistite, ktoré rich snippets sú vhodné pre vás

Štandardné výsledky vyhľadávania môžu poskytnúť dobrý prehľad nad obsahom. Proces získania rich snippets je zo strany Google dobre zdokumentovaný. To zahŕňa typ obsahu, ktorý je vhodný pre vylepšenia výsledkov vyhľadávania.

Tu je zoznam najčastejších prípadov pre rich snippets:

 • “ako na”,
 • produktový markup,
 • recenzie,
 • softvérový markup,
 • FAQ.

Existuje viacero možností ako to urobiť, no platia na špecifické web stránkové kategórie. Zvyšok sú:

 • novinky, média a zábava,
 • knihy,
 • vzdelávanie,
 • eventy,
 • databázy,
 • pracovné inzeráty.

Ak je akákoľvek z týchto kategórii pre vás relevantná, navštívte oficiálnu dokumentáciu, skontrolujte možné vylepšenia a funkcie pre váš obsah a rozhodnite sa, či stojí za implementovanie.

Ukážme si na príklade FAQ ako implementovať proces, aby bolo výsledkom toto:

ukážka rich snippets pri vyhľadávaní výrazu life insurance v googleImplementovanie FAQ je populárna SEO taktika na získanie viac preklikov. Hoci je uvedená pod produktovým typom, môže byť použité v akejkoľvek podstránke, ktorá je určená pre FAQ.

2. Implementovanie štruktúrovaných dát

Bez ohľadu na CMS, vytvorenie markupu a nasadenie je relatívne jednoduché. Kód môžete vložiť do hlavičky. Na to môžete použiť jeden z dostupných generátorov pre schema markup:

<script type="application/ld+json">
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "FAQPage",
  "mainEntity": [{
    "@type": "Question",
    "name": "Is it difficult to implement such markup?",
    "acceptedAnswer": {
      "@type": "Answer",
      "text": "No, not at all, there's a lot of plugins and markup generators."
    }
  },{
    "@type": "Question",
    "name": "Do SEOs take advantage of the FAQ markup?",
    "acceptedAnswer": {
      "@type": "Answer",
      "text": "Yes, it's quite a popular tactic. While it can provide a lot of value in the SERP, SEOs tend to overuse it to the extent when it's against Google's guidelines."
    }
  }]
}
</script>

Na vloženie kódu môžete taktiež použiť Google Tag Manager. Nezabudnite len vložiť schému v obsahu, ktorá je viditeľná pre používateľov a je v súlade s pokynmi Google. Nemali by ste používať FAQ markup na účely reklamy.

Čo však ak používate CMS, kde je implementovanie vlastného kódu problémové? Ak používate WordPress, pomôžu vám pluginy. Štrukturované dáta sú podporované v SEO pluginoch ako Yoast alebo Rank Math a existujú aj pluginy pre implementáciu schém.

Yoast je jednoduchý pre základy ako schémy FAQ alebo “ako na”, no budete potrebovať špecializovaný plugin pre komplexnejšie schémy. Proces implementovania závisí od pluginu a schémy, nie je tu žiadna magická skratka, ktorá vyhovuje všetkým. Prejdite dokumentáciu pluginu podľa vášho výberu a zistíte čo funguje pre vašu webstránku.

3. Zvalidujte markup

Použitie generátorov markupu a pluginov robí implementovanie jednoduchším. Je dobré si to však otestovať v nástroji test štrukturovaných dát Google. Okamžite vám zobrazí, či je váš kód alebo webstránka vhodná na zobrazenie rich results.

4. Monitorujte jednotlivé podstránky pre výkon a chyby

Google nezaostáva ani v tomto smere. Všetko čo potrebujete je v Google Search Console. Môžete filtrovať svoje výsledky v rich results:

A vidieť všetky vhodné typy markupov, ktoré Google zobrazil na vašej webstránke:

Kliknutím na rich snippes vám zobrazí report, ktorý zobrazí odkazy, ktoré sú platné, neplatné a majú varovania. Ak ste validovali váš markup, nemali by ste mať žiadny problém.

Rich snippets áno, ale premyslene

Získať viac pozornosti a preklikov s rich snippets je super, no treba myslieť na to, že štruktúrované dáta za nimi sú súčasťou niečoho väčšieho. Google používa štruktúrované dáta na vybudovanie tzv. Knowledge Graph na poskytovanie lepších výsledkov pre používateľov. Pochopenie tohto faktu vám pomôže využiť túto funkciu naplno.