Čo je to E.A.T. a ako to využiť pre vaše SEO?

seo crawler

Expertíza, autorita a dôveryhodnosť (trust). Tri písmená E.A.T. majú tento rok patriť medzi hlavné faktory, ktoré určujú kvalitu stránky. Čo presne však vyjadrujú a ako veľmi sú dôležité pre váš web? To sa dozviete v článku

Expertíza (E.xpertise)

Potrebujete byť expertom vo vašej oblasti. Expertíza znamená, že prezentujete skúsenosti tvorcu v hlavnom obsahu. Tento faktor je menej kritický pri humorných webstránkach alebo bulvári, no je dôležitý pre webstránky zameraný na financie, zdravotníctvo, alebo právo. Dobrou správou je, že akákoľvek webstránka môže preukázať expertízu, pokiaľ je obsah pre používateľov pravdivý a praktický.

Autorita (A.uthoritativeness)

Potrebujete ukázať, že ste autoritou alebo autoritatívnym tvorcom hlavného obsahu. A túto expertízu môžete získať od vašich redaktorov alebo od seba. Pokiaľ má vaša webstránka komunitu alebo diskusné fórum, kvalita konverzácie poháňa autoritu smerom hore.

Dôveryhodnosť (T.rustworthiness)

Potrebujete používateľom ukázať, že môžu dôverovať tvorcovi hlavného obsahu. Dôveryhodnosť je dôležitá najmä v e-shopoch, ktoré si pýtajú od zákazníkov platobné informácie. Všetko o vašej webstránke by malo ubezpečiť používateľov, že je bezpečná. Na začiatok by ste mali určite prejsť na https a mať dôveryhodný SSL certifikát. Dôležité sú taktiež podmienky predaja, možnosť kontaktovať prevádzkovateľa stránok ako aj informácie o firme.

Prečo je E.A.T. dôležitý pre vašu webstránku?

Človek pracujúci s laptopom a veľkým monitorom na E.A.T. webstránkyPrečo je expertíza, autorita a dôveryhodnosť tak významná? Vo svojej podstate určuje hodnotu webstránku. Kvalitatívne ukazovatele zohľadňujú tieto 3 faktory, keď hodnotia ako dobre webstránka poskytuje to, čo používatelia potrebujú. Pozerajú sa na to, že či majú pri používaní z webstránky dobrý pocit a či obsah spĺňa ich potreby. Pokiaľ sa používateľ pri trávení času na webstránke cíti pohodlne pri čítaní, zdieľaní alebo odporúčaní obsahu, webstránka získava vysokú úroveň E.A.T.

E.A.T. blízko súvisí s tým, ako Google nazýva webstránky „Your Money or Your Life“, v preklade vaše peniaze alebo váš život (ďalej YMYL). Tieto webstránky majú témy zamerané na lekárske rady, právnické rady, finančné rady a podobné zameranie. Všetko čo môže pozitívne alebo negatívne ovplyvniť šťastie, zdravie a peniaze používateľov. To môže byť obzvlášt dôležité pre malé webstránky, kde tvorcovia môžu využiť svoje znalosti na zlepšenie webstránky.

Vysoko hodnotené YMYL webstránky zobrazujú vysokú úroveň E.A.T. Čím bezpečnejšie sa používateľ cíti pri návšteve webstránky a čím viac obsahu splní jeho požiadavky, tým viac splní podmienky E.A.T. a tým na lepšom mieste bude webstránka vo vyhľadávaní.